• Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 27/11/2019 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự và Quận Đoàn 5 phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng, Luật Thanh niên và các văn bản có liên quan với sự tham dự của các đại biểu đại diện các phòng ban chuyên môn và 224 là lực lượng dân quân, dân quân tự vệ; Ban chấp hành Đoàn phường, Chi đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên; thân nhân và thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quận. Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật Quận 5 Thượng tá Huỳnh Văn Minh – Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Quận đã phổ biến những nội dung cơ bản liên quan về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng, Luật Thanh niên. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu niên trên địa bàn quận, giúp trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, gắn với công tác tuyên truyền vận động tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện