• Tháng Mười Hai 5, 2019

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được của công tác Tư pháp, hộ tịch tại các xã, thị trấn năm 2019 trên địa bàn huyện Nhà Bè. Phòng Tư pháp đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn.

Qua kiểm tra, công tác tư pháp tại các xã, thị trấn đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng nhiều nội dung, trong đó có những mặt công tác nổi trội, đặc biệt là tham mưu tư vấn pháp lý cho UBND nhiều vụ việc về xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật...;

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại một số hạn chế về công tác hộ tịch, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và đề nghị Ủy ban nhân dân dân các xã, thị trấn khắc phục và báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp. Mặt khác, qua công tác kiểm tra tư pháp tạo phong trào thi đua sôi nổi trong ngành tư pháp trên địa bàn huyện, còn là cầu nối để công chức tư pháp – hộ tịch giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả xã Phước Lộc đạt 97,5/100 điểm, xã Hiệp Phước đạt 95,5/100 điểm, xã Long Thới đạt 93,75/100 điểm, Thị trấn Nhà Bè đạt 93/100 điểm, xã Phước Kiển đạt 92/100 điểm, xã Phú Xuân đạt 87,25/100 điểm, và xã Nhơn Đức đạt 84,5/100 điểm./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện