• Tháng Mười Một 21, 2019

Thực hiện Kế hoạch 307/KH-HĐPH ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải năm 2019; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu kiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật và các tệ nạn ngay từ cơ sở; tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Ngày 11/10/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải năm 2019 cho 387 hòa giải viên trên địa bàn Quận và hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường, các công chức Tư pháp Hộ tịch, hòa giải viên trên địa bàn Quận 4. Báo cáo viên Hội nghị, bà Trần Việt Thái – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp những kiến thức bổ ích, thiết thực để các hòa giải mạnh dan, tự tin thực hiện công tác hòa giải tại địa phương.

 

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện