• Tháng Mười Một 21, 2019

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường A - Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2019) và gặp gỡ các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn quận năm 2019 thực hiện Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” trên địa bàn quận năm 2019 và Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2019) và gặp gỡ các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn quận năm 2019.

Hội nghị tham dự gồm đại diện lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp; thường trực Quận ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân quận; đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy; thường trực Ủy ban nhân dân quận; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận; báo cáo viên pháp luật quận; thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, Chi cục Thuế quận, Công an quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận, Chi cục Thi hành án dân sự quận; Chi Hội Luật gia Văn phòng Quận hội; ban chấp hành Chi Hội Luật gia cơ quan Khối Đảng - Đoàn thể quận; ban chấp hành Chi Hội Luật gia Tòa án nhân dân quận; ban chấp hành Chi Hội Luật gia cơ quan Khối chính quyền quận; ban chấp hành Chi Hội Luật gia Trung tâm tư vấn pháp luật quận; Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Công chức Tư pháp Hộ tịch 10 phường; Ban chấp hành Chi Hội Luật gia 10 phường; các luật sư, các luật gia, thừa phát lại, công chứng viên đang tham gia hoạt động trên địa bàn quận./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện