• Tháng Mười Một 21, 2019

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” năm 2019 trên địa bàn quận Tân Phú, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận phối hợp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III tổ chức ngày hội pháp luật.

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, chương trình ngày hội pháp luật được diễn ra tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III có hơn 400 sinh viên tham dự ngày hội pháp luật với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ thông qua các hình thức như phiên tòa giả định, tuyên truyền trực tiếp, thi trắc nghiệm, hỏi đáp pháp luật, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, thi lái xe an toàn trên ván hẹp.

Tại ngày hội các sinh viên tham gia nghiêm túc đối với hoạt động phiên tòa giả định và hình thức này đã giúp sinh viên biết được hậu quả pháp lý từ đó thay đổi nhận thức và hành vi khi tham gia giao thông; đồng thời hiểu rõ hơn hoạt động của những người cầm cân nẩy mực, tính nghiêm minh của pháp luật thông qua mức án được tuyên xử.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện