• Tháng Mười Một 21, 2019

Ngày 3/11/ 2019, tại Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân, Uỷ ban nhân dân quận đã Tổ chức hội nghị “Ngày pháp luật” trong công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ) trên địa bàn quận Bình Tân năm 2019. Tham dự Hội nghị gồm Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Tư pháp Thành phố, Báo Người Lao động, Báo Pháp Luật, các Ban Đảng Quận Ủy, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, Uỷ ban nhân dân 10 Phường, Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động quận, Bản tin Bình Tân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), công nhân lao động các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Thông qua “Ngày pháp luật” trong công nhân viên chức - lao động trên địa bàn quận Bình Tân, bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế và bám sát chương trình, nhiệm vụ thường xuyên của từng đơn vị; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực xã hội vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện