• Tháng Mười Một 21, 2019

Ngày 24/10/2019, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đã tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản có liên quan cho các thành viên đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận; UBND 20 phường và các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận tại Hội trường B9 với  127 đại biểu tham dự;

Tại buổi tập huấn bà Phan Thị Thu Thủy -Thanh tra viên Sở Văn hóa và Thể thao thành phố giới thiệu về những nội dung cơ bản của Luật Quảng cáo; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời; đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp các vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ, kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội…

Qua buổi tập huấn giúp cho các thành viên đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận; Ủy ban nhân dân 20 phường và các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực quảng cáo cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện