• Tháng Mười Một 6, 2019

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, sáng ngày 05 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm văn hóa thể thao xã Bình Khánh, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã tổ chức Ngày hội "Pháp luật với Nhân dân - Nhân dân với pháp luật" năm 2019 có sự tham dự của Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện và hơn 300 người tham gia với nhiều nội dung đa dạng và phong phú như: phát động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” ; tổ chức xe loa tuyên truyền gắn với biểu diển văn hóa, văn nghệ tuyên truyền các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, môi trường…và tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng; Trật tự xã hội và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy; thực hiện tư vấn pháp luật trực tiếp cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động khi có nhu cầu về tư vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân gia đình, trẻ em, bạo lực gia đình, lao động, đất đai, xây dựng, khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện các hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 liên quan đến lĩnh vực hộ tịch và đăng ký kinh doanh và tổ chức giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử lưu động và trả hồ sơ lĩnh vực hộ tịch tại nhà cho người dân tại xã Bình Khánh. Qua đó đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tư vấn pháp luật của người dân, đặc biệt là các đối tượng có nhu cầu cần hỗ trợ pháp luật trong lực lượng công nhân, người lao động và người sử dụng lao động cũng như đánh giá hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thực tiễn trên địa bàn huyện Cân Giờ hiện nay.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện