• Tháng Mười 15, 2019

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND của UBND huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật quý III-2019, sáng 28-8, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 05 năm 2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Description: D:\2019\HÌNH ẢNH PBGDPL\BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC\369245b6d7bf31e168ae.jpg

Tại hội nghị, hơn 70 người là lãnh đạo các Ban thuộc Huyện ủy, HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các xã – thị trấn; cán bộ phụ trách bồi thường của Nhà nước các cơ quan đơn vị xã – thị trấn đã được nghe bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng Tư pháp huyện triển khai nội dung về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.