• Tháng Mười 15, 2019

Thực hiện chủ đề năm 2019: “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”, Phòng Tư pháp phối hợp Huyện đoàn tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính

Phòng Tư pháp phối hợp Huyện đoàn xây dựng các câu hỏi trắc nghiệp đăng tải trên https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-du-doan-truoc-thi-sau-222

Thời gian: Từ ngày 20/8/2019 đến ngày 11/9/2019

Căn cứ kết quả thí sinh có số câu trả lời đúng nhiều nhất, trả lời câu hỏi phụ đúng hoặc gần đúng nhất và trên cơ sở thống nhất của Ban Tổ chức Hội thi, kết quả, như sau:

1. Thông tin chung Hội thi:

- Số lượng thí sinh: 545 thí sinh.

- Số lượt tham gia trả lời câu hỏi: 5.503 lượt.

- Số đơn vị tham gia dự thi: 20 đơn vị.

2. Kết quả hội thi:

Căn cứ kết quả Hội thi, Ban Tổ chức trao các giải cụ thể như sau:

2.1. Cá nhân:

- 01 giải nhất: Nguyễn Thị Ngọc Diễm, đơn vị Đoàn xã Tân Nhựt ( đúng 20/20 câu hỏi, dự đoán:5.678 lượt )

- 01 giải nhì: Phạm Thị Hồng Mai, đơn vị Chi đoàn Huyện đoàn ( đúng 20/20 câu hỏi, dự đoán 5.357 lượt )

- 01 giải ba: Nguyễn Tỷ Phú, đơn vị Đoàn xã Tân Nhựt ( đúng 20/20 câu hỏi, dự đoán 6000 lượt )

- 05 giải khuyến khích:

+ Huỳnh Trí Trung, đơn vị Đoàn xã Phong Phú ( đúng 20/20 câu hỏi, dự đoán: 6.001 lượt)

+ Trần Tấn Đại, đơn vị Đoàn xã Tân Nhựt ( đúng 20/20 câu hỏi, dự đoán: 6.010 lượt )

+ Trần Thị Phượng Hằng, đơn vị Đoàn xã Tân Nhựt ( đúng 20/20 câu hỏi, dự đoán: 4.001 lượt )

+ Phan Thị Hải Vân, đơn vị Đoàn xã Quy Đức ( đúng 20/20 câu hỏi, dự đoán: 8.487 lượt)

+ Phan Thị Hải Yến, đơn vị Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện ( đúng 20/20 câu hỏi, dự đoán: 11.200 lượt )

2.2 Tập thể:

Cơ quan, đơn vị có lượt dự thi nhiều nhất:

+ Đơn vị Đoàn xã Tân Nhựt

+ Đơn vị Đoàn xã Vĩnh Lộc B

+ Đơn vị Đoàn xã Vĩnh Lộc A