• Tháng Mười 15, 2019

Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, tôn giáo năm 2019.

Về nội dung tập huấn:

- Chuyên đề 1: Hệ thống các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo. Báo cáo viên: Đồng chí Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Thành phố triển khai.

-  Chuyên đề 2: Tìm hiểu về tín lý, giáo lý, nghi lễ của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện; cách giao tiếp, ứng xử khi tiếp xúc với các vị chức sắc tôn giáo và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tôn giáo, công tác dân tộc. Báo cáo viên: Đồng chí Trần Trung Tính – Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc, tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố triển khai.

  • Chuyên đề 3: Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cách xử lý tình huống liên quan vấn đề tôn giáo, dân tộc. Báo cáo viên: Đồng chí Lại Phước Xuân, Phó Trưởng Công an Huyện triển khai.
  • Chuyên đề 4: Triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác tôn giáo, dân tộc. Công tác xây dựng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác dân tộc và tôn giáo. Báo cáo viên: Đồng chí Nguyễn Minh HoàngPhó Phòng Dân tộc tôn giáo, Ban Dân vận Thành ủy triển khai.

Description: D:\2019\HÌNH ẢNH PBGDPL\TẬP HUẤN TÔN GIÁO\89ab7515e0f407aa5ee5.jpg

Qua nội dung các chuyên đề triển khai tại Hội nghị, báo cáo viên đã truyền tải những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo, đặt biệt là trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn giúp cho cán bộ, công chức, nhận thức đầy đủ để vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải thích đối với đồng bào tôn giáo thực hiện bình đẳng trước pháp luật, đấu tranh với những luận điệu sai trái, các hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật hội nghị có 218 người tham dự gồm các ban Huyện ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; cơ quan Nội chính huyện; Bí thư, Chủ tịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể 16 xã, thị trấn.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện