• Tháng Mười 15, 2019

Thực hiện Kế hoạch 218/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện  về Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và công tác
thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019.

* Nội dung thi

- Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013.

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Thông tư số số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Hướng dẫn số 29/HD-HĐXCNSKCTP ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp Thành phố về việc xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh;

- Quyết định ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

- Hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện về tổ chức hoạt động và xét thi đua của Cụm, Khối thi đua.

- Các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố, Huyện phát động.

Vỏng loại, Thi viết gồm 02 phần,

Phần 1: Trắc nghiệm kiến thức, gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm

Phần 2: Tự luận

 

 

Các thành viên của 20 đội thi (mỗi đội 05 thí sinh).  Qua kết quả chấm thi, ngày 08 tháng 10 năm 2019, Ban Tổ chức có Thông báo số 950/TB-BTC Công bố kết quả thi Vòng loại Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019, công khai 10 đội có tổng điểm cao vào vòng chung kết, như sau:

1. Đội Khối thi đua 69: 310,5 điểm.

2. Đội Khối thi đua 67: 294 điểm.

3. Đội Cụm thi đua 24: 282 điểm.

4. Đội Khối thi đua 45: 273 điểm.

5. Đội Cụm thi đua 25: 256 điểm.

6. Đội Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh: 254 điểm.

7. Đội Khối thi đua 78: 254 điểm.

8. Đội Khối thi đua 25: 248 điểm.

9. Đội Khối thi đua 26: 243 điểm.

10. Đội Khối thi đua 66: 240 điểm.

Vòng thi chung kết có 02 phần thi:  

Phần 1: Xử lý tình huống.

Phần 2: Thi tiểu phẩm hoặc sáng tác ca khúc về phong trào thi đua, khen thưởng

Vòng chung kết dự kiến tổ chức 31 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Thể dục thể thao huyện.