• Tháng Bảy 10, 2024

Chiều ngày 05 tháng 7 năm 2024, quận Tân Bình tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật 15 phường.

Đến tham dự có Tiến sĩ Nguyễn Đức Quyền - Giảng viên Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp quận có bà Huỳnh Thị Diễm Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường. Cùng hơn 80 đại biểu là Các trưởng ban ngành, đoàn thể; Tuyên truyền viên pháp luật 15 Phường; Công chức Tư pháp – Hộ tịch 15 Phường trên địa bàn quận Tân Bình.

Báo cáo viên Nguyễn Đức Quyền đã thông qua những nội dung quy định của pháp luật về tuyên truyền viên pháp luật, đồng thời hướng dẫn những kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như kỹ năng nghe, nói, viết, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng truyền đạt các nội dung quy định pháp luật cho từng đối tượng khi tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn các hình thức ứng dụng mạng xã hội vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng nhận diện thông tin và kỹ năng đăng tin, bài trên các trang mạng xã hội, Cổng/Trang thông tin điện tử cùng những tình huống, kinh nghiệm thực tiễn báo cáo viên đã trải qua. Qua đó, đại biểu tham dự đã tiếp thu được nhiều nội dung quan trọng để từ đó áp dụng thực hiện theo đúng quy định pháp luật, thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/tan binh tap huan kien thuc ky nang cho tuyen truyen vien pl.jpg

Phòng Tư pháp quận Tân Bình- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện