• Tháng Bảy 10, 2024

Sáng ngày 04 tháng 7 năm 2024, Quận 8 tổ chức điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất qua phần mềm Zoom do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực của Bộ Tư pháp tổ chức. Tại điểm cầu Quận 8 tham dự có bà Tạ Hồng Đào - Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp - Hộ tịch 16 phường.

Hội nghị trực tuyến đã nghe Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực của Bộ Tư pháp hướng dẫn trên Phần mềm đăng ký hộ tịch nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Ngoài ra, trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên thông tại các điểm cầu trực tuyến, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực của Bộ Tư pháp đã giải đáp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/quan 8 tham du hoi nghi truc tuyen tuyen truyen mot so nhom tthc lien thong.jpg

Phòng Tư pháp Quận 8 - Phòng PBDGPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện