• Tháng Năm 15, 2024

Ngày 14/5/2024, huyện Củ Chi đã tổ chức tuyên truyền quy định về công tác chứng thực và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho hơn 160 người là báo cáo viên pháp luật huyện, lãnh đạo, công chức phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ hành chính tại các phòng, ban chuyên môn huyện, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện và Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn phòng – Thống kê UBND các xã, thị trấn. 

Ông Nguyễn Thành Băng - Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh- đã tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/5/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ; các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác chứng thực.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được tham gia thảo luận, trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân trên địa bàn huyện đúng theo quy định của pháp luật./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/huyen cu chi tuyen truyen quy dinh ve chung thuc.jpg

Phòng Tư pháp huyện Củ Chi- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện