• Tháng Năm 10, 2024

Nhằm cung cấp kiến thức cho xã viên, người lao động của hợp tác xã, cũng như bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quản lý hợp tác xã cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã ở huyện, xã, thị trấn. Qua đó, nâng cao nhận thức, hiệu quả quản lý Nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn huyện. Sáng ngày 10/5/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến  Luật Hợp tác xã năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 và một số văn bản có liên quan cho 43 đại biều là thành viên Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể huyện, đoàn viên, hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cán bộ kinh tế các xã, thị trấn và các hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Tại hội ngị, các đại biểu được nghe thạc sĩ Nguyễn Vĩnh Phú tuyên truyền, phổ biến một số mô hình hợp tác xã phát triển hiệu quả tại TPHCM; bản chất và nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã; nội dung chính của Luật Hợp tác xã năm 2023 và một số điểm mới của Luật Hợp tác xã 2023 so với Luật Hợp tác xã năm 2012.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện