• Tháng Năm 2, 2024

Căn cứ Kế hoạch số 377/KH-TP ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Phòng Tư pháp về tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp xã, thị trấn quý I và triển khai công tác tư pháp quý II năm 2024.

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Phòng Tư pháp huyện tổ chức họp giao ban công tác Tư pháp – Hộ tịch  xã, thị trấn quý I năm 2024 nhằm sơ kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trong quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong quý II năm 2024

Chủ trì hội nghị có bà Hứa Thị Phương Hồng-Trưởng Phòng Tư pháp Huyện và bà Nguyễn Ngọc Ðan Tuyền- phó trưởng Phòng Tư pháp, các chuyên viên Phòng Tư pháp cùng Công chức Tư pháp hộ tịch 16 xã, thị trấn.

Hội nghị nhận định trong quý I năm 2024, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Phòng Tư pháp ghi nhận những nỗ lực nêu trên và đề nghị các công chức tiếp tục thực hiện tốt công tác tại địa phương trong thời gian tới, đồng thời khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong 3 tháng cuối năm 2023 vừa qua.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp cũng đã nghe và giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ cho công chức xã, thị trấn về các lĩnh vực như Hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật .....và các nội dung khác có liên quan.

Bà Hứa Thị Phương Hồng cũng chỉ đạo, hướng dẫn Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, thị trấn chủ động nghiên cứu thực hiện theo các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ bằng văn bản của Phòng Tư pháp hoặc qua trao đổi trực tiếp trên hồ sơ; trường hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Phòng Tư pháp để được hướng dẫn xử lý, giải quyết; nếu vượt thẩm quyền hoặc vấn đề chưa rõ ràng, Phòng Tư pháp sẽ làm văn bản đề xuất, xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Tư pháp thành phố. Đồng thời cũng đề nghị công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, thị trấn trước mỗi kỳ họp giao ban tư pháp hàng quý, chủ động gửi văn bản trao đổi, có ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gửi Phòng Tư pháp để được trả lời, hướng dẫn đảm bảo kịp thời, theo quy định./.

 

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện