• Tháng Bảy 25, 2018

Ngày 26/6/2018, tại Hội trường Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/8/2018 cho hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức tại các phòng, ban, chuyên môn thuộc quận; Ban chỉ huy quân sự quận, Ban chỉ huy Công an quận, Báo cáo viên pháp luật quận; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, ban chỉ huy quân sự, hòa giải viên, tuyên truyền viên và nhân dân tại 14 phường. Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng phòng Công tác Thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - Báo cáo viên pháp luật Thành phố đã trình bày những quy định mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước như: người bị thiệt hại, người thừa kế của người bị thiệt hại, tổ chức bị thiệt hại, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại diện đương nhiên; người được ủy quyền; thời hiệu yêu cầu bồi thường, nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; quyền khởi kiện trực tiếp ra tòa; thời gian xác minh, thụ lý; cách thức thương lượng, kinh phí bồi thường, trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường … Ngoài ra, điểm mới trong Luật TNBTCNN năm 2017 là quy định thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong cả 3 lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Việc sửa đổi quy định này nhằm khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn cũng như giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong thời gian tới./.