• Tháng Ba 28, 2024

Sáng ngày 27/3/2024, quận 6 tổ chức chương trình sân khấu hóa tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Đến tham dự có bà Trần Thị Hồng Việt - Báo cáo viên pháp luật Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Kim Kiều – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6, ông Trần Hải Đăng – Phó Trưởng phòng Tư pháp quận 6, bà Đặng Tuyết Lan – Phó Trưởng phòng Văn hóa thông tin quận 6, ông Luật gia Lê Tấn Hoàng - Chủ tịch Hội Luật gia quận 6, Bà Trần Thu Quyên - Phó Giám đốc trung tâm văn hóa – thể thao quận 6 cùng hơn 250 người tham dự là cho Công chức Tư pháp; Chuyên trách công tác gia đình/chuyên trách văn hóa thông tin 14 phường, Cán bộ hội, hội viên phụ nữ, Hội viên Chi hội Luật gia, Trưởng Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, ban, ngành đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn các phường 1, 3, 4, 5, 6, 9.  

Chương trình sân khấu hóa được dàn dựng sáng tạo, gần gũi với đời sống người dân tại cơ sở hàng ngày, lồng ghép khéo léo những kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực trong gia đình. Các tiểu phẩm sinh động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của hạnh phúc gia đình, góp phần đảm bảo việc thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, nhất là các đối tượng: phụ nữ, người già và trẻ em; hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/q6 tt luat phong chong bao luc gia dinh.png

Phòng Tư pháp quận 6- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện