• Tháng Một 31, 2024

 

Sáng ngày 31/01/2024, đồng chí Hứa Thị Phương Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Huyện Bình Chánh đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng về đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá của các xã, thị trấn, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật đã kiểm tra, tổng hợp bảng điểm của các Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và gửi nội dung điểm tự chấm của các xã, thị trấn đến các thành viên Hội đồng để rà soát, kiểm tra và chấm điểm theo từng lĩnh vực phụ trách của đơn vị.

Hội đồng đã họp thẩm định kết quả tự chấm điểm của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, kết quả có 16/16 xã, thị trấn  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện