• September 9, 2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ban An toàn giao thông huyện Cần Giờ đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với ký cam kết thực hiện an toàn giao thông trong năm học 2019 - 2020 tại tất cả các trường trên địa bàn huyện Cần Giờ nhằm giáo dục và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em học sinh trong việc chấp hành pháp luật và tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội khi tham gia giao thông. 

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện