• September 19, 2023

Sáng ngày 14/9/2023, quận 4 đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2023.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Y Thắng- Phó Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM- phổ biến về các nội dung như: Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, các văn bản của địa phương về công tác hòa giải ở cơ sở; kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được báo cáo viên trao đổi, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc phát sinh thực tế trong việc thực hiện hòa giải ở cơ sở.

Qau đó giúp cho các đại biểu có thêm những kiến thức pháp luật và kỹ năng để vận dụng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện để các hòa giải viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở, từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải, giữ gìn đoàn kết trong Nhân dân trên địa bàn Quận 4./.

Phòng Tư pháp quận 4- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện