• September 19, 2023

Tối ngày 14/9/2023, quận 3 đã tổ chức tuyên truyền quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; quy định pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tham dự buổi tuyên truyền có sự tham dự của bà ông Phạm Tuấn Anh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 3, bà Nguyễn Hồng Diễm Phúc – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 3, bà Nguyễn Thị Út Nhỏ - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 3, cùng toàn thể cán bộ công chức, Ban điều hành Khu phố, tổ dân phố và 60 người dân tại cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Nguyên Chánh thanh tra Quận 3 – Báo cáo viên tuyên truyền những quy định pháp luật về Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; quy định pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thông qua buổi tuyên truyền, người dân nắm được những nội dung cơ bản về quyền dân sự, chính trị trong Công ước quốc tế; nội dung pháp luật cơ bản về Công ước chống tra tấn và một số nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời thực hiện phát tờ bướm tuyên truyền để người dân thông tin đến cho bạn bè, người thân cùng biết và nắm thông tin các quy định pháp luật./.

Phòng Tư pháp quận 3- phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện