• September 18, 2023

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2023, quận Tân Bình tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định của Luật Trẻ em; triển khai quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục và truyền thông trách nhiệm của gia đình trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn quận.

Đến tham dự có ông Nguyễn Văn Tính - Phó Trưởng Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – Sở Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo các đơn vị có: bà Huỳnh Thị Diễm Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận; bà Nguyễn Thuận An – Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; bà Lê Thị Phương - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận, cùng 100 đại biểu là Lãnh đạo, thành viên Ủy ban trẻ em quận Tân Bình; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp quận; Phó Chủ tịch văn xã 15 phường; lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an; Trạm Y tế; Công chức Tư pháp – Hộ tịch; Chuyên trách Trẻ em – Gia đình 15 phường.

Báo cáo viên Nguyễn Văn Tính đã thông qua nhiều nội dung cơ bản, quan trọng về Luật Trẻ em và nêu ra những tình huống thực tế xảy ra trên địa bàn Thành phố để các đại biểu tham dự cùng thảo luận và giải quyết tình huống, để từ đó áp dụng thực hiện những quy định liên quan đến trẻ em đúng theo quy định hiện hành; đồng thời, báo cáo viên cũng đã hướng dẫn thực hiện quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục và trao đổi thông tin về trách nhiệm của gia đình trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em cùng những vấn đề có liên quan. Qua đó, đại biểu tham dự đã tiếp thu được nhiều nội dung cơ bản để từ đó áp dụng thực hiện theo đúng quy định pháp luật góp phần thực hiện hiệu quả công tác trẻ em và gia đình trong giai đoạn hiện nay./.

Phòng Tư pháp quận Tân Bình- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện