• September 15, 2023

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, Quận 8 tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản hướng dẫn; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Tham dự có Trung tá Bùi Thái Đức - Cán bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (PV 05) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lý Ngọc Hiếu - Phó Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8; lãnh đạo và công chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8; lãnh đạo và chuyên viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Quận 8; lãnh đạo Công an Quận 8 và cán bộ các đội nghiệp vụ Công an Quận 8; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8; Lãnh đạo, công chức Ủy ban nhân dân và Công an 16 phường; Tổ tuyên truyền pháp luật của Hội Luật gia Quận 8; Lực lượng báo cáo viên pháp luật Quận 8; Tuyên truyền viên pháp luật 16 phường, Trưởng 97 khu phố.

Các đại biểu đã được nghe Trung tá Bùi Thái Đức phổ biến một số nội dung cơ bản về các điều, khoản  quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các hành vi bị nghiêm cấm về trừng phạt tàn bạo, bức cung, hành hạ hay nhục hình đối với người bị tạm giam, tạm giữ. Qua đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang, người lao động, Nhân dân và đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận kịp thời cập nhật kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ được giao./.

Phòng Tư pháp Quận 8 - Phòng PBDGPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện