• September 14, 2023

Thực hiện Kế hoạch số 2533/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tập huấn, tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện năm 2023. Chiều ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, 2 đơn vị thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ gồm
Phòng Y tế huyện và Phòng Giáo dục và đào tạo huyện đac phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền về kiến thức an toàn thực phẩm năm 2023.
Tham dự có Bà Bùi Thị Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng Y tế huyện, ông Trần Văn Láng- Chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, cùng 77 anh chị là nhân viên y tế học đường, chủ cơ sở bếp ăn tập thể và chủ căn tin các trường học trên địa bàn huyện. 
Tại buổi tập huấn, Bà Bùi Thị Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng Y tế huyện đã truyền tải một số kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đúng quy định của pháp luật, phổ biến nội dung chủ yếu của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/ND-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018, Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021….qua đó, hướng dẫn thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh, chế biến thực thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm; đảm bảo hồ sơ giấy tờ pháp lý theo quy định.Đại diện y tế học đường, chủ căn tin trường học đã đặt những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, thảo luận liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các thủ tục pháp lý liên quan; Tại đây, các nội dung thắc mắc đã được Bà Bùi Thị Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng Y tế huyện giải đáp; từ đó đại diện các cơ sở, nhân viên y tế trường học đã cập nhật được kiến thức thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm ngày càng hoàn thiện, góp phần chăm sóc sức khỏe học sinh trên địa bàn huyện.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện