• September 13, 2023

Sáng ngày 13/9/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

Đến tham dự và làm báo cáo viên cho Hội nghị có Ông Lý Ngọc Thạch – Nguyên Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban dân chủ pháp luật Mặt trận Thành phố. Về phía Huyện có Bà Hứa Thị Phương Hồng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật - Trưởng Phòng Tư pháp Huyện, Bà Lê Thị Hạnh Sơn - Huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Huyện - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc Huyện cùng 296 người gồm các Ban Hội đồng nhân dân Huyện;  Đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Huyện; Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Huyện; Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn;  Thường trực Hội đồng nhân dân xã, thị trấn;  Thường trực Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xã –thị trấn; Công chức Tư pháp – Hộ tịch; Trưởng ấp, khu phố, Trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố.

Tại hội nghị Ông Lý Ngọc Thạch – Nguyên Ủy viên Thường trực - Trưởng ban dân chủ pháp luật Mặt trận Thành phố đã triển khai một số nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở nhằm phổ biến, tuyên truyền chi tiết nội dung Luật Thực hiện Dân chủ cơ cở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn Huyện./.