• Tháng Bảy 8, 2019

             Thực hiện Kế hoạch số 2117/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố,

              Ngày 02/7/2019, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn thành phố, qua đó đánh giá toàn diện 05 năm (2014-2019) triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong thời gian tới.

             Đại biểu tham dự Hội nghị là các đồng chí là Lãnh đạo Thành ủy; Lãnh đạo các Ban Thành ủy; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện; Lãnh đạo Phòng Tư pháp 24 quận, huyện; Đại diện  Báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện và Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

              Chủ trì Hội nghị là Đ/c Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

Đ/c Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

             Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đ/c Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp trình bày Báo cáo dự thảo sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp trình bày Báo cáo dự thảo sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn thành phố

                  Hội nghị đã nghe các đại biểu đến từ các đơn vị Sở Nội vụ; Hội Luật gia thành phố; Ủy ban nhân dân quận 11; Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh;Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè trình bày 05/10 tham luận. Thông qua các tham luận, các đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai tình hình triển khai Hiến pháp năm 2013 tại cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó, kịp thời giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo kiến nghị các giải pháp thi hành Hiến pháp năm 2013 hiệu quả trong thời gian tới.

 

Quang cảnh Hội nghị

                  Kết luận Hội nghị, Đ/c Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hình thức sáng tạo, nhiều mô hình hay, hiệu quả, thiết thực trong công tác tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, công tác rà soát văn bản được quan tâm và đảm bảo tiến độ đề ra. Đ/c Huỳnh Văn Hạnh đề nghị trong giai đoạn tiếp theo, sau khi Trung ương tổ chức sơ kết Hiến pháp năm 2013 và có hướng dẫn triển khai, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai Hiến pháp năm 2013 bằng nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực hơn nữa góp phần tiếp tục đưa Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Đính kèm báo cáo

PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT – SỞ TƯ PHÁP TP.HCM