• Tháng Sáu 25, 2019

Ngày 29/5/2019, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019 đối với các Phòng Tư pháp thuộc Cụm thi đua I gồm: Quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình. Tham dự Hội nghị có ông Phan Thanh Huy Đức - Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo của các Phòng Tư pháp thuộc Cụm thi đua I.

Tại Hội nghị, Phòng Tư pháp Quận 3 - đơn vị được giao làm Cụm trưởng đã trình bày dự thảo nội dung Giao ước thi đua, Kế hoạch kế hoạch hoạt động năm 2019. Các đơn vị thành viên đã thảo luận, thống nhất dự thảo kế hoạch và tiến hành ký kết giao ước thi đua với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo quyết tâm hoàn thành nội dung thi đua năm 2019./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện