• Tháng Sáu 25, 2019

Ngày 30/5/2019, tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban quận; lãnh đạo, công chức tư pháp các phường và Hội Luật gia, Công an, Thanh tra, Đội Trật tự đô thị quận.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng phòng Công tác thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và thực tiễn thi hành pháp luật trong thời gian qua. Qua đó, giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ nói chung cũng như việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn Quận./.