• Tháng Sáu 7, 2019

Ngày 31/5/2019, nhằm mục đích phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an Thành phố tổ chức tập huấn kiến thức về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới đến lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

Tại buổi tập huấn, Thượng tá Lưu Thanh Long – Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phổ biến các quy định mới về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; hướng dẫn quy trình, thao tác nghiệp vụ trong xử lý hồ sơ liên quan đến tài liệu có độ Mật; đồng thời thông tin tình hình, thực trạng lộ lọt bí mật nhà nước; kết quả và các biện pháp thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Việc tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cũng là dịp để công chức, viên chức, người lao động Sở nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm, qua đó chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; khắc phục những tồn tại, hạn chế để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới./.