• Tháng Sáu 5, 2019

Nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất và tìm ra những biện pháp để đề xuất thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm trong năm 2019, sáng nay, ngày 05/6/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức tọa đàm “Các giải pháp thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2019 - 2021 năm 2019 trên địa bàn huyện” do đồng chí Huỳnh Văn Tiệp – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật – Trưởng phòng Tư pháp huyện chủ trì và hơn 25 đồng chí là thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cùng tham dự.

Với hơn 15 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, tọa đàm đã đánh giá được những khó khăn, vướng mắc và dự báo tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện trước khi đưa ra ý kiến thống nhất lựa chọn nội dung, địa bàn và giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện Đề án trong năm 2019. Nhiều ý kiến đóng góp, phát biểu của đại biểu trong buổi tọa đàm có tính khả thi, bám sát thực tiễn, có đề ra giải pháp triển khai hiệu quả, thiết thực để thực hiện tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật, làm cơ sở để Hội đồng đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo thực hiện trong năm 2019.