• Tháng Sáu 4, 2019

Ngày 16/5/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận, Công an quận, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và thể thao, các ban ngành, đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân 15 phường và các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thành Loan Mười - Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phổ biến những quy định pháp luật về kinh doanh trong lĩnh vực thể dục, thể thao, cùng những tình huống thực tiễn. Qua đó, giúp các đại biểu tham dự, đặc biệt là chủ các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn quận nắm vững chủ trương, chính sách quy định pháp luật liên quan kinh doanh trong lĩnh vực thể dục, thể thao; ngăn ngừa, hạn chế hành vi vi phạm, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh./.