• Tháng Năm 7, 2019

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức, người dân; góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo không đúng quy định pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,

          Sáng 25/04/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự Hội nghị có ông Trần Đình Trữ  - Phó Chánh Thanh tra Thành phố, Báo cáo viên pháp luật Thành phố; ông Lê Hoàng Tuấn – Phó Chánh Thanh tra quận cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể; Ban công tác Mặt trận 14 phường.

          Ông Trần Đình Trữ, báo cáo viên Hội nghị đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật khiếu nại và Luật tố cáo và các quy định pháp luật có liên quan như: Luật Tiếp công dân, các Nghị định hướng dẫn thi hành, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Thành phố về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện