• Tháng Năm 6, 2019

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện,

Từ ngày 17/4/2019 đến ngày 25/4/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Nhà Bè đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện và Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp cùng dự.

Tại buổi kiểm tra các xã, thị trấn đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019 như:

+ Tỷ lệ hòa giải thành còn thấp; việc chi hoạt động tổ hòa giải ở một số xã còn gặp khó khăn;

+ Việc lấy phiếu tín nhiệm về mức độ hài lòng của người dân trong trong triển khai đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

+ Việc tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức xã hội...

Qua kiểm tra, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện cũng nêu bật những kết quả, mô hình hay ở một số xã, thị trấn, từ đó nhân rộng điển hình; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện