• Tháng Năm 6, 2019

Ngày 23/4/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận Tân Phú tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật tố cáo năm 2018. Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu đại diện Quận ủy, Đảng ủy 11 phường; Hội đồng nhân dân quận, phường; Ủy ban nhân dân quận, phường; các phòng chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Báo cáo viên pháp luật quận, tuyên truyền viên pháp luật phường; Ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, Tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn.

Ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo viên pháp luật Thành phố đã phổ biến những nội dung cơ bản liên quan đến Luật Tố cáo năm 2018 như thẩm quyền giải quyết tố cáo, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, bảo vệ người tố cáo... Qua đó, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân cập nhật những quy định mới của Luật Tố cáo năm 2018, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện