• Tháng Năm 6, 2019

Ngày 23/04/2019, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến Luật trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật miễn phí với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Giang – Phó trưởng phòng nghiệp vụ 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thành phố đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cũng trong dịp này, Trung tâm đã tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân có nhu cầu, trong đó, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai./.