• Tháng Năm 6, 2019

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 5 đã tổ chức Hội nghị phổ biến về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu đại diện các Ban của Quận ủy; các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 15 phường; công chức phụ trách công tác tiếp công dân; Ban Thanh tra nhân dân, tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ cở. Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức đã phát hành 200 quyển tài liệu về những quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ và 200 tờ gấp hỏi – đáp về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Qua đó, giúp cho cán bộ công chức, viên chức, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn quận nghiên cứu tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước và thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện