• Tháng Năm 6, 2019

Nhằm triển khai Đề án "Tăng cường phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2018 - 2021", Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận 12 đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, người bị phạt tù được hưởng án treo trên địa bàn.

 Hội nghị được tổ chức tại 3 cụm (11 phường) với sự tham dự của 96 người là người đang áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, người bị phạt tù được hưởng án treo trên địa bàn Quận. Nội dung phổ biến tập trung vào những quy định cơ bản của Luật giao thông đường bộ, Luật phòng, chống ma túy; Luật Thi hành án hình sự và các văn bản có liên quan. Qua đó, giúp người đang áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, người bị phạt tù được hưởng án treo trên địa bàn Quận hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của bản thân; đồng thời, giáo dục, động viên các đối tượng thực hiện tốt quy định pháp luật trong thời gian thi hành án cũng như trong thời gian tới./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện