• Tháng Tư 4, 2019

Ngày 28/3/2019, quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng và giao thông đường bộ cho cán bộ, công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường quận và 20 phường.

Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tập huấn về công tác lập biên bản xử lý hành vi vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng và giao thông đường bộ.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện