• Tháng Tư 4, 2019

Thực hiện Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, từ ngày 27/3/2019 đến ngày 01/4/2019, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cơ sở với 160 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND phường, cán bộ, công chức phụ trách công tác hòa giải phường, hòa giải viên các tổ hòa giải 20 phường tham dự.

Tại Hội nghị, các hòa giải viên được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Bộ luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, các hòa giải viên còn được bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật; kỹ năng hòa giải cơ sở, thảo luận nhóm, xử lý tình huống cụ thể…

Qua đó, từng bước nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại cộng đồng dân cư; đồng thời, tạo  điều kiện để các hòa giải viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao kỹ năng và cách thức giải quyết các tình huống tranh chấp xảy ra trên địa bàn cư trú; xây dựng tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng dân cư./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện