• Tháng Tư 4, 2019

Ngày 02/4/2019, Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú tổ chức Hội nghị tuyên truyền Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện Lãnh đạo, cán bộ, công chức tại các Ban, ngành đoàn thể Quận, Ủy ban nhân dân quận, phường cùng Đại diện cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, tổ dân phố trên địa bàn Quận.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Minh Khôi – Tiến sĩ, Giảng viên Trường Đại học Nội Vụ phổ biến những nội dung về Công ước chống tra tấn và những văn bản pháp luật mới có hiệu lực liên quan đến phòng chống tra tấn tại Việt Nam như bảo vệ quyền con người, quyền công dân, cơ chế bảo đảm quyền không bị tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc bị hạ nhục ...

Thông qua hội nghị, góp phần phổ biến nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện