Quận 6 tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn...

Tối ngày 25/02/2021, Ủy ban nhân dân phường 3 quận 6 tổ chức buổi họp mặt giữa lãnh đạo và thanh...

Quận 11 tổng kết công tác hòa giải cơ sở năm 2020 và tập huấn...

Ngày 27/01/2021, Ủy ban nhân dân phường 4 Quận 11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hòa...

Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt...

Thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về xây...

Quận 5 tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và trao tặng quà...

Sáng ngày 04/02/2021, tại Hội trường Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Quận 5 (số 118 Ngô Quyền P8,Q5).  Ủy ban...

Quận 5 tổ chức tuyên truyền Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật...

Ngày 22 tháng 1 năm 2021, tại Ủy ban nhân dân Phường 6, Phường 7 và Phường 14 Quận 5  đã...

Quận 5 tăng cường tuyên truyền pháp luật bảo đảm trật tự, an...

Tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tai nạn giao thông...

Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt...

Thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về xây...

Cần Giờ tổ chức tổng kết công tác PBGDPL năm 2020 gắn với sơ...

 Sáng ngày 04/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...

Tăng cường phòng, chống COVID-19, bảo đảm nhân dân đón Tết năm...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 về...

Ùy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định công nhận...

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND...

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG NGÀY 06/10/2020...

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
TRIỂN KHAI QUYẾT...

CHUYÊN ĐỀ Những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu...

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
CHUYÊN ĐỀ
Những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng...