Quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn công tác "Hỗ trợ nạn nhân...

Ngày 24/7/2020, tại Hội trường B9 – trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, đã...

Quận Bình Thạnh tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục...

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND quận Bình Thạnh về kiểm tra phổ biến giáo dục...

Quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh...

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 02/3/2020 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp...

Ủy ban nhân dân phường 9 – quận 3 tổ chức tuyên truyền luật tiếp...

Ngày 30/07/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 9 – Quận 3 đã tổ chức hội nghị tuyên...

Quận đoàn Quận 3 đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật...

Ngày 25/07/2020 tại trường THCS Lê Lợi, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng Quận 3 – Năm...

Chiến sĩ tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng Quận 3 góp phần phòng, chống...

Ngày 23/7/2020, tại Hội trường Chi cục Thuế Quận 3, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng Quận 3 -...

SỞ TƯ PHÁP TP. HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP...

Thực hiện Kế hoạch số 3550/KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về...

Tài liệu Một số các văn bản phát luật liên quan đến công tác...

Nhằm hưởng ướng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2020, Cổng thông...

Bộ Y tế chỉ đạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ...

CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Thực hiện Kế hoạch số 3550 /KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức...

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp...

UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 3550 /KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 về tổ chức Ngày Pháp...

Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI

(HCM CityWeb) – Sáng 29/7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến Trao...