Quận 6 tuyên truyền quy định pháp luật về khiếu nại

Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2021, UBND Phường 2 – Quận 6 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo...

Quận 11 tuyên truyền pháp luật về bầu cử cho cán bộ, hội viên...

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp...

Quận 3 tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội...

Nhằm triển khai sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bầu cử, ngày...

Huyện Hóc Môn tuyên truyền pháp luật về kiểm soát tài sản thu nhập...

Nhằm triển khai, quán triệt Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài...

Quận Tân Bình tuyên truyền pháp luật về bầu cử trong lực lượng...

 Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự quận, Phòng Tư pháp phối...

Quận 6 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân,...

Ngày 08 tháng 4 năm 2021, Phòng Tư pháp quận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo...

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn hướng dẫn...

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia...

Sở Tư pháp TP. HCM biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền...

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-TBTT và Kế hoạch số 03/KH-TBTT ngày 11/3/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền, Ủy ban bầu...

Cần Giờ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công...

Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức tại các cơ quan, đơn...

Công an huyện Cần Giờ thu hồi Hộ khẩu giấy khi người dân đăng...

Từ ngày 01/7/2021, Công an huyện Cần Giờ sẽ tiến hành thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân đi đăng...

Cần Giờ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội...

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một...

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các...

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các...