Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị Luật phòng, chống tham nhũng; Luật...

Ngày 9/10/2019, tại Hội trường 1, Trung tâm hành chính quận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối...

QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP...

Ngày 08/10/2019, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 6, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức...

Quận Bình Tân tiếp đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố về tình...

Ngày 3/10/2019, tại Hội trường B - Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị tiếp đoàn kiểm tra liên...

QUẬN 12 THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC...

Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ...

Quận 4 tổ chức trao giải hội thi thiết kế tờ bướm, video clip...

Ngày 27/9/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội Quận...

Quận 6 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biển và...

      Ngày 27/09/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật...

Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị Luật phòng, chống tham nhũng; Luật...

Ngày 9/10/2019, tại Hội trường 1, Trung tâm hành chính quận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối...

QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP...

Ngày 08/10/2019, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 6, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức...

Quận Bình Tân tiếp đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố về tình...

Ngày 3/10/2019, tại Hội trường B - Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị tiếp đoàn kiểm tra liên...

QUẬN 12 THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC...

Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ...

Quận 4 tổ chức trao giải hội thi thiết kế tờ bướm, video clip...

Ngày 27/9/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội Quận...

Quận 6 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biển và...

      Ngày 27/09/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật...