Quận Phú Nhuận tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực...

Ngày 23/5/2024, quận Phú Nhuận tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực Chuyển đổi số và công...

Cần Giờ tuyên truyền pháp luật trên địa bàn xã Lý Nhơn

Sáng ngày 23/5/2024, Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ phối hợp cùng Công an...

Cần Giờ tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống...

Ngày 18/5/2024, Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ tổ chức tuyên truyền Luật Hôn...

Cần Giờ tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của...

Ngày 16/5/2024, Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ tổ chức tuyên truyền Nghị...

Quận Gò Vấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Nhằm xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận, ngày 22/5/2024, quận Gò...

Huyện Củ Chi tổ chức tuyên truyền và tập huấn kỹ năng, nghiệp...

Ngày 22/5/2024, huyện Củ Chi đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Báo...

Cần Giờ tuyên truyền pháp luật trên địa bàn xã Lý Nhơn

Sáng ngày 23/5/2024, Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ phối hợp cùng Công an...

Cần Giờ tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống...

Ngày 18/5/2024, Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ tổ chức tuyên truyền Luật Hôn...

Cần Giờ tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của...

Ngày 16/5/2024, Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ tổ chức tuyên truyền Nghị...

Cần Giờ tổ chức tập huấn " chứng thực bản sao điện tử...

Sáng ngày 17/5/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”.
Tham...

Bản tin điện tử cải cách hành chính số 19/2024 (từ ngày 13/05/2024...

Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giới thiệu Bản tin điện tử cải cách...

Cần Giờ tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em và Luật Bình đẳng...

Ngày 10/05/2024, Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ tổ chức tuyên truyền Luật trẻ...