Cần Giờ giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền pháp...

Qua tổng họp và theo dõi tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền...

Cần Giờ triển khai kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu Luật tố...

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành kế hoạch số 2455/KH-UBND về tổ chức...

Cần Giờ triển khai thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống...

Nhăm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận...

Chính phủ ban hành quy định vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng...

Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình...

Ngày 17/04, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành...

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 5/2020

Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5, trong đó tiêu biểu như chính...

Cần Giờ giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền pháp...

Qua tổng họp và theo dõi tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền...

Cần Giờ triển khai kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu Luật tố...

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành kế hoạch số 2455/KH-UBND về tổ chức...

Cần Giờ triển khai thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống...

Nhăm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận...

Chính phủ ban hành quy định vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng...

Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình...

Ngày 17/04, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành...

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 5/2020

Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5, trong đó tiêu biểu như chính...