Cần Giờ tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng chuyển đổi số...

Sáng ngày 22/9, tại Nhà Văn hóa lao động, thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Phòng Tài...

Huyện Củ Chi tổ chức tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân,...

Ngày 21/9/2023, huyện Củ Chi đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công...

Quận Bình Tân tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Doanh nghiệp, Luật...

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2023, quận Bình Tân tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Doanh nghiệp, Luật...

Quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng...

Ngày 19/9/2023, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho hơn 70 đại...

Quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật An ninh mạng tại Trung...

Ngày 18/09/2023, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật An ninh mạng tại Trung tâm Giáo dục thường...

Quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy...

Ngày 18/9/2023, quận Bình Thạnh đã tổ chức tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy...

Cần Giờ tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng chuyển đổi số...

Sáng ngày 22/9, tại Nhà Văn hóa lao động, thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Phòng Tài...

Cần Giờ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận...

Sáng ngày 20/9, Hội đồng Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện tổ chức Hội nghị tập huấn...

Quận 4 tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa...

Sáng ngày 14/9/2023, quận 4 đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải...

Bản tin điện tử cải cách hành chính số 36/2023 (từ ngày 11/09/2023...

Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giới thiệu Bản tin điện tử cải cách...

Cần Giờ tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến thức an toàn thực...

Thực hiện Kế hoạch số 2533/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tập huấn, tuyên...

Cần Giờ tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật BHXH,...

Sáng ngày 13/9,  huyện Cần Giờ tổ chức Tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bảo hiểm...