Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm...

Ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1986/QĐ-BTP về việc ban...

Quận 5 tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua “Phiên...

Tối 19 giờ, ngày 23/9/2020 tại Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 5 đã phối hợp với ban ngành, đoàn...

Quận 4 tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp...

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ...

Quận Bình Thạnh thực hiện mô hình “Điểm tư vấn pháp luật lưu...

Sáng 18/9, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận (Liên đoàn Lao động quận;...

Hội thi “Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy...

Bình Chánh tổ chức Hội thi qua hình thức sân khấu hóa với Chủ đề Đã uống rượu, bia - không...

Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Phụ nữ...

I. Nội dung thi
- Luật trẻ em năm 2016;
- Luật bình đẳng giới số 73/2006/QH11;
- Luật căn cước công dân...

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm...

Ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1986/QĐ-BTP về việc ban...

Hội thi “Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy...

Bình Chánh tổ chức Hội thi qua hình thức sân khấu hóa với Chủ đề Đã uống rượu, bia - không...

Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Phụ nữ...

I. Nội dung thi
- Luật trẻ em năm 2016;
- Luật bình đẳng giới số 73/2006/QH11;
- Luật căn cước công dân...

Quận 5 tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp...

Để đảm bảo các hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng...

Cần Giờ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách...

Sáng 18/9, UBND xã Long Hòa phối hợp Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ...

Cần Giờ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chứng thực năm...

Nhằm triển khai một số nội dung của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về cấp...