Cần Giờ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt 1 năm...

Sáng ngày 12/4/2024 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã An Thới Đông, Phòng Tư pháp huyện...

Quận 10 tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham...

Nhằm nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm...

Quận Tân Bình tổ chức chương trình Ngày Pháp luật chủ đề tuyên...

Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2024, quận Tân Bình tổ chức chương trình Ngày Pháp luật với...

Quận Tân Phú tổ chức phổ biến quy định của Luật Trách nhiệm...

Ngày 09/4/2024, quận Tân Phú đã tổ chức phổ biến quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của...

Bình Chánh tổ chức Chương trình “Tập huấn kiến thức an toàn giao...

Sáng ngày 29 tháng 03 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức...

Bình Chánh tổ chức “Ngày Phụ nữ và Pháp luật” tập huấn kỷ...

Sáng ngày 28/3/2024, Huyện Bình Chánh tổ chức “Ngày Phụ nữ và Pháp luật” lần...

Cần Giờ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt 1 năm...

Sáng ngày 12/4/2024 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã An Thới Đông, Phòng Tư pháp huyện...

Bình Chánh tổ chức Chương trình “Tập huấn kiến thức an toàn giao...

Sáng ngày 29 tháng 03 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức...

Bình Chánh tổ chức “Ngày Phụ nữ và Pháp luật” tập huấn kỷ...

Sáng ngày 28/3/2024, Huyện Bình Chánh tổ chức “Ngày Phụ nữ và Pháp luật” lần...

CẦN GIỜ TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI MA TÚY, HÀNH...

Sáng ngày 01/4/2024, Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, phối hợp trường Tiểu học Vàm...

Cần Giờ tổ chức tuyên truyền pháp luật cho thành viên các Tổ tàu,...

Sáng ngày 04/4/2024, Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ phối hợp cùng Bộ chỉ...

Bản tin điện tử cải cách hành chính số 13/2024 (từ ngày 01/04/2024...

Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giới thiệu Bản tin điện tử cải cách...