Quận Bình Thạnh tổ chức giao ban chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ...

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 20/01/2021 tại Phòng họp C1 quận Bình Thạnh tổ chức giao ban chuyên đề,...

Quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền lưu động trong nhân dân các...

Ngày 16/01/2021, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý,...

Huyện Củ Chi tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật...

Ngày 18/01/2021 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Củ Chi, Ủy ban nhân dân huyện...

Quận 7 tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH – UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, Quận 7,...

Quận 4 tổ chức cuộc thi trực tuyến “Cùng em vững bước” về...

Sáng ngày 15/1/2020, Phòng Tư pháp Quận 4 phối hợp Công an Quận 4, Quận Đoàn...

Quận 6 tổ chức tập huấn các quy định mới về quản lý, sử dụng...

Sáng ngày 14/01/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận 6, tổ chức tập huấn Luật Quản lý, sử...

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG NGÀY 06/10/2020...

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
TRIỂN KHAI QUYẾT...

CHUYÊN ĐỀ Những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu...

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
CHUYÊN ĐỀ
Những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng...

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản về tăng cường thực...

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống...

Chương trình phóng sự “Vấn đề hôm nay” về tinh thần thượng...

Chương trình phóng sự “Vấn đề hôm nay” về tinh thần thượng tôn pháp luật, hưởng ứng...

Sở Tư pháp TP. HCM tổ chức Lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch...

Ngày 03-11, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch...

Cần Giờ tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công...

Sáng ngày 12/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng...