Cần Giờ tổ chức lớp quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng nay, ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ủy ban nhân dân...

Huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị triển khai quy định xét tặng...

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường UDCNTT trong...

               Ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số...

Quận 6 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố...

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán...

Huyện Hóc Môn tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho nạn...

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 184/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Phòng Tư pháp huyện và Ủy...

Huyện Nhà Bè tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp...

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công...

Cần Giờ tổ chức lớp quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng nay, ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ủy ban nhân dân...

Huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị triển khai quy định xét tặng...

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường UDCNTT trong...

               Ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số...

Quận 6 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố...

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán...

Huyện Hóc Môn tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho nạn...

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 184/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Phòng Tư pháp huyện và Ủy...

Huyện Nhà Bè tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp...

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công...